ENERGIE

De flow is weg. Vergaderingen maken mensen moe. Overleg is oppervlakkig en emotioneel gedreven.

Mensen en/ of teams vermijden elkaar en communiceren te veel via mail. Ontevredenheid is voelbaar.

Vele zaken blijven onuitgesproken. Er is een gebrek aan echtheid. Feedbackcultuur is niet open.

IMPACT

Leiders missen daadkracht of gaan te ver in hun daadkracht. Besluitvorming gaat te traag of wordt niet gedragen.

Rol afbakening is onduidelijk of wordt gebruikt als excuus. Projecten vertragen op basis van conflicten.

Machtsdynamieken tussen afdelingen verstoren het evenwicht. Targets worden moeilijk gehaald.

CHANGE

Verandering wordt ervaren als "een illusie" en wordt gezien als de 'hype van de maand'.

Er is een apathie ten aanzien van nieuwe processen, procedures en/of structuren. Onrust over  reorgansiaties verstoren de stabiliteit van de afdeling/bedrijf.

Er is weinig begrip, steun en vertrouwen vanuit de werknemers bij de implementatie.

Focus op energie

Het aanbod richt zich op het sterker maken van mensen, teams en organisaties op het vlak van “emotionele stabiliteit” en “samenwerkingsdynamieken”.
Al naargelang de nood, kan er gekozen worden op welke schaal een interventie rond “energie” zinvol is:

individuele aanpak

 • Begeleiding van persoonlijke energie en stress- beheer 
 • Training rond “persoonlijk leiderschap en emotionele stabiliteit”
 • “Stilte en leiderschap” - training

TEAM AANPAK

 • Assessment over groepsmaturiteit
 • Team coaching
 • “Onderhoud-sessies” voor functionele groepen
 • Facilitator of bemiddelaar bij conflicten

 ORGANISATIE AANPAK

 • “Ecologisch" assessment en advies
 • Begeleiding van processen rond “diversiteit en inclusie”
 • Trainen van "Engagement Leaders”
 • Bouwen van “Leadership Communities”

Vragen naar meer achtergrond en aanpak: info@takingwing.net

Focus op impact

Ons aanbod hier richt zich op het daadkrachtiger maken van experten en leidinggevenden.
Bij de ene zal dit gaan om het meer gevoelig maken voor omgevingsfactoren. 
In andere gevallen zal dit gaan om het leren versterken van besluitvorming, richting geven en opnemen van  leiderschap.
Al naargelang de schaal, bieden we interventies aan op verschillende niveaus:

INDIVIDUELE AANPAK

 • EXECUTIVE coaching
 • Training rond “Bouwen aan IMPACT”
 • Training rond “Omgaan met MACHT en AFHANKELIJKHEID”
 • Teaching sessies  rond “NEW GAME DYNAMICS”

 team aanpak

 • IMPACT assessment van een (project)team
 • TEAM COACHING op vlak van IMPACT
 • Training: “PROJECT MANAGEMENT versus PROJECTLEADERSHIP”
 • Training: “GROEPEN, POWER DYNAMICS en zijn verborgen REKENINGEN”

 ORGANISATIE aanpak

 • Assessment van de HR systemen op vlak van LEADERSHIP DEVELOPMENT
 • Projecten: “Impact en energie verhogend  sturen vanuit KPI’s”
 • Het opzetten van impactvolle COMMUNICATIE KANALEN

Vragen naar meer achtergrond en aanpak: info@takingwing.net

Focus op change

Ons  aanbod hier richt zich op faciliteren van “change dynamics”, of het mede creëren van randcondities voor een succesvol veranderingsproces.
Al naargelang de schaal waar de behoefte zich aandient, bieden we interventies aan op :

individuele aanpak

 • Persoonlijke begeleiding
 • Training “INITIATIE EN IMPLEMENTATIE van een veranderingsproces”
 • Training voor  “CHANGE AGENTS”

TEAM AANPAK

 • Assessment van “CHANGE TEAMS”
 • TEAM COACHING
 • TAKING WING ALS VERANDERINGSARCHITECT 

ORGANISATIE AANPAK

 • Begeleiden van CULTUUR VERANDERINGEN
 • Begeleiden van MERGERS & ACQUISITIONS
 • Opzetten van COMMUNICATIEKANALEN

Vragen naar meer achtergrond en aanpak: info@takingwing.net