MICH DE BAERE

Mijn eerste ontmoeting met het werken met groepen op een diepgaande en transformerende manier. Voor mij een voedingsbodem die me tot op heden aanzet om  meer uit groepen te halen. Mich is voor mij een icoon in de wereld van de pure Gestallt-benadering van mensen en groepen. Het leren kijken naar wat er is, het zuiver in contact leren komen met wat er zich afspeelt, je eigen authenticiteit durven inzetten in het deblokkeren van zowel individuen als groepen, zijn grote kwaliteiten die Mich voor mij helder heeft gemodelleerd. Zijn capaciteit om zowel zorgend als confronterend te kunnen zijn, was altijd gedreven door zijn geloof in de groeikracht van het individu of de groep. Bedankt, Mich, om te laten zien hoe zuiverheid van kijken enkel maar kan door je eigen (on)zuiverheid te kennen. Bedankt voor je inzichten in de groepsdynamica en dat in de relatie met de individuen in de groep. 

Mich is ingeslapen op 7 augustus 2015. Zijn gedachtengoed en wijsheid leeft verder in vele trainers die door hem geïnspireerd werden. Mich, de stilte die je nu laat zal me blijvend inspireren.

terug